k stel de tijd van mijn VM’s altijd in om te synchroniseren met de host, de time service van windoes zet ik dan uit.
Time Service

De time server ingesteld op de ESX servers is niet slechts een server maar een set of pool van servers. Deze server pool wordt op internet in stand gehouden en voortdurend bijgewerkt.
Om de time server op de ESX server te kunnen gebruiken moeten er drie files op de ESX server worden aangepast en één nieuwe file worden aangemaakt.

In de file /etc/ntp.conf moeten er een aantal regels worden toegevoegd.

restrict default kod nomodify notrap
server 0.pool.ntp.org
server 1.pool.ntp.org
server 2.pool.ntp.org
driftfile /etc/ntp/drift
De volgende file die aangepast moet worden is /etc/ntp/step-tickers in deze file moet de volgende tekst worden toegevoegd.

0.pool.ntp.org
1.pool.ntp.org
2.pool.ntp.org
pool.ntp.org

De volgende aan te passen file is /etc/hosts, in deze file moeten de Hostname en IPAdres worden toegevoegd.

0.pool.ntp.org
1.pool.ntp.org
2.pool.ntp.org
pool.ntp.org

Om de firewall aan te passen op de ESX3 server geef het volgende commando op de command line:

esxcfg-firewall –enableService ntpClient

Om de time service automatisch te laten starten bij het herstarten van de server moet het volgende commando worden uitgevoerd:

chkconfig –level 345 ntpd on

Om deze service nu te herstarten moet het volgende commando worden uitgevoerd.

service ntpd restart

De eerste keer dat dit commando gegeven wordt zal er een foutmelding worden gegenereerd omdat deze service nog niet gestart was.

Om de tijd van de hardware klok gelijk te zetten met de systeem tijd moet het volgende commando worden uitgevoerd.

hwclock –-systohc

Kijk ook eens naar de nieuwe feature in de VMware Tools!!